Главная Новости

Правова регламентація організації та функціонування Конституційного Суду України

Опубликовано: 21.10.2018

Особливості Конституції України 1996 р. зумовили вихід на перший план у механізмі її реалізації такого інструменту, як тлумачення. Створення у дусі демократичних традицій, Конституція вирішує проблему тлумачення, на якісно новому рівні. Вперше в історії України інтерпретація Конституції покладається на спеціально створений орган конституційної юстиції європейського зразка Конституційний Суд України.


А. Шкрум: "Продавлювання» судової реформи не пройде"

Введення в Україні на нинішньому етапі державно-правової реформи, інституту судового конституційного контролю, глибинною суттю якого є тлумачення Конституції (та інших нормативно-правових актів на предмет відповідності їх Основному закону), є ще одним кроком у забезпеченні реалізації Конституції України. Забезпечуючи таким чином реалізацію Конституції, тлумачення виступає інструментом дотримання принципу розподілу влад, стриманнь та противаг, пріоритетного захисту прав та свобод громадян та ін.

Конституція України вважає Конституційний Суд України єдиним органом конституційної юрисдикції, який вирішує питання про відповідальність законів та інших правових актів до Конституції України і дає її офіційне тлумачення (ст.147).

Існування і діяльність Конституційного Суду України регулюються блоком норм, які у своїй сукупності становлять інститут конституційного контролю. Ці норми містяться в декількох джерелах ,причому частина цих джерел має пряме відношення до організації та діяльності Конституційного Суду України, а частина побічне.

Основоположним актом, фундаментом існування , основою належності тлумачення та відповідальності їй інших нормативних актів-є Конституція України(Основний закон).

Розділ ХІІ у ст147-153 заклав підвалини органу конституційної юрисдикції європейського рівня, а ст.ст. 147,150,151 вперше в історії української державності віднесли до повноважень цього органу:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність): законів та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України; - та встановили, що з цих питань, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"

rss