Главная Новости

§4. конвоювання ЗАТРИМАНИХ І ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ ОСІБ

Опубликовано: 22.10.2018

Конвойна служба міліції організується в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, на залізничному, повітряному й

219

водному транспорті відповідними ГУМВС, УМВС України й управліннями МВС України на транспорті (УМВСТ).

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб за межі України здійснюється в установленому порядку з дозволу МВС України, за межі Автономної Республіки Крим, області, залізниці, повітряного чи водного басейну - з дозволу відповідних ГУМВС, УМВС, УМВСТ, за винятком випадків, коли конвоювання здійснюється на підставі санкціонованої прокурором постанови або ухвали (постанови) суду про відправлення етапом.


Міліціонери Тернопільщини відпрацьовували навички конвоювання взятих під варту осіб

Для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб у складі органів внутрішніх справ, а також безпосередньо в ГУМВС, УМВС, УМВСТ створюються конвойні підрозділи міліції.

З урахуванням місцевих умов можуть бути сформовані міжрайонні конвойні підрозділи, чисельність яких визначається із розрахунку не меньше чотирьох працівників міліції на кожний конвойний наряд.

В органах внутрішніх справ, де конвойних підрозділів немає, для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб виділяються спеціально скомплектовані наряди міліції. У таких випадках обов'язки з організації служби покладаються на начальника органу.

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб здійснюється за обумовленими маршрутами (основні, запасні), які розробляються в управліннях, відділах охорони громадського порядку, МВС, ГУМВС, УМВСТ.

Якщо об'єкти обслуговування розташовані компактно і є автомобільні шляхи, то можливе кільцеве конвоювання між ІТТ, слідчими ізоляторами, обмінними пунктами й судами.

Конвоювання підсудних (взятих під варту осіб) у суди й охорона їх під час судових засідань здійснюється на підставі встановлених документів про прийняття цих установ на обслуговування і відповідних вказівок начальників управлінь внутрішніх справ.

Доставлення затриманих і взятих під варту осіб до місця призначення здійснюється, як правило, спеціально обладнаними автомобілями. В окремих випадках допускається перевезення затриманих і взятих під варту осіб легковими й вантажними автомобілями, літаками, річковими або морськими суднами, у вагонах пасажирських потягів, гужовим транспортом, а також конвоювання пішки.

Затримані і взяті під варту особи конвоюються літаками з дозволу начальників ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, М.Києві та Київської області, УМВС України в областях, М.Севастополі, на транспорті у разі особливої терміновості за заявками і в строк, узгоджений на місцях з підприємствами цивільної авіації.

220

Перевезення затриманих і взятих під варту осіб річковими або морськими суднами, у вагонах пасажирських потягів може здійсню* ватися лише у зв'язку з відсутністю на цих шляхах сполучення яганових маршрутів конвоювання або у зв'язку з неможливістю до» ставки конвойованих осіб до місця призначення іншим способом і кожного разу тільки з дозволу начальників ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, М.Києві та Київській області, УМВС України в областях, М.Севастополі, на транспорті.

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб пішки й гужовим транспортом між населеними пунктами допускається, якщо це неможливо забезпечити механічним транспортом.

З метою підвищення оперативності в роботі конвоїв міліції, забезпечення безпеки руху й надійної охорони конвойованих осіб спеціальні автомобілі, на яких вони перевзяться, обладнуються радіостанціями, проблисковими маяками та пристроями для розмови між кабіною й кузовом.

Для охорони конвойованих під час їх посадки-висадки використовуються тимчасові металеві коридори, що складаються. Для охорони підсудних у залах судових засідань і камерах для їх тримання в судах застосовуються відгороджуючі бар'єри.

Зв'язки з конвоєм здійснюється за встановленими каналами радіо і проводного зв'язку.

У разі потреби для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, крім працівників ІТТ і конвойних підрозділів, можуть залучатися й інші належним станом підготовлені працівники міліції, які працюють в органах внутрішніх справ не менше одного року і склали заліки на знання нормативних документів, що регламентують питання охорони затриманих і взятих під варту осіб. Перелік таких працівників затверджується наказом начальника органу внутрішніх справ.

Увесь склад конвою повинен бути в установленій формі одягу, мати справну і приведену в бойову готовність зброю. Вид зброї конвоїрів, у залежності від умов і порядку конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, визначає командир підрозділу (начальник органу), який призначив конвой.

© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"

rss