Главная Новости

Постанова : Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

Опубликовано: 22.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2018 р. N 284

Київ

Про затвердження Порядку

використання коштів, передбачених у державному бюджеті

для здійснення методичного та матеріально-технічного

забезпечення діяльності навчальних закладів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 668 від 22.08.20 18)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 2018 р. N 284

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2018 р. N 668)

Порядок

використання коштів, передбачених у державному бюджеті

для здійснення методичного та матеріально-технічного

забезпечення діяльності навчальних закладів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів", на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників, створення, придбання, апробацію електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, створення та функціонування Національної освітньої електронної платформи, підготовку та проведення експерименту з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти, розроблення, запровадження та супроводження дистанційних курсів для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, а також на організацію та проведення фінальних етапів всеукраїнських та міжнародних конкурсів у сфері освіти (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами, визначеними підпунктами 1-7 пункту 3 цього Порядку, є державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти".

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 3 цього Порядку, є державне підприємство "Інфоресурс".

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) видання, придбання, зберігання підручників і посібників (у тому числі електронних версій друкованих підручників (у форматі pdf) та з аудіосупроводом), посібників серії "Шкільна бібліотека" з метою поповнення шкільних бібліотечних фондів і словників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти (далі - підручники і посібники).

Насамперед бюджетні кошти спрямовуються на видання та придбання підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами;

2) доставку підручників і посібників структурним підрозділам освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій, формування та зберігання МОН резерву підручників і посібників;

3) створення, придбання, апробацію електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти (далі - електронні підручники);

4) проведення конкурсного відбору проектів підручників (у тому числі електронних підручників) для здобувачів повної загальної середньої освіти;

5) підготовку та проведення експерименту з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти (далі - експеримент);

6) розроблення та супроводження дистанційних курсів для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти для розміщення зазначених курсів на Національній освітній електронній платформі (далі - Національна платформа);

7) організацію та проведення фінальних етапів Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (далі - конкурси);

8) створення та функціонування Національної платформи.

4. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюються видатки на оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням, придбанням та апробацією електронних підручників, у тому числі на придбання права щодо їх використання.

5. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 3 цього Порядку, здійснюються видатки на:

розроблення та придбання для розміщення на Національній платформі електронних освітніх ресурсів та сервісів, засобів оцінювання, методичних, дидактичних навчальних матеріалів тощо;

закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання, програмного забезпечення для закладів освіти, що беруть участь в експерименті.

6. Бюджетні кошти за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 3 цього Порядку, використовуються з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання учнів 9-11 класів з української мови і літератури, історії та географії України, правознавства (у тому числі учнів з особливими освітніми потребами та тих, що проживають на тимчасово окупованих територіях).

7. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 7 пункту 3 цього Порядку, здійснюються видатки на:

придбання цінних подарунків, дипломів та сертифікатів для переможців та учасників конкурсів, паперу, канцелярського приладдя, витратних матеріалів для проведення конкурсів;

оплату медичних та транспортних послуг, харчування та проживання учасників конкурсів, оренди приміщень, оренди (експлуатації) обладнання та оргтехніки тощо.

8. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 3 цього Порядку, здійснюється оплата товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням та функціонуванням Національної платформи, у тому числі її технічну підтримку та інтеграцію до інших інформаційно-телекомунікаційних систем.

9. Бюджетні кошти на закупівлю підручників і посібників, електронних підручників та забезпечення експерименту використовуються МОН згідно із затвердженим ним переліком підручників і посібників, електронних підручників, яким надано відповідний гриф, з урахуванням прогнозованої кількості учнів та педагогічних працівників, яку надають структурні підрозділи освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій.

При цьому враховується необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

10. МОН затверджує план заходів та окремі вимоги щодо видання, придбання, зберігання та доставки підручників і посібників, впровадження Національної платформи, придбання електронних підручників, забезпечення експерименту, розроблення, запровадження та супроводження дистанційних курсів.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Ціна за одиницю товару, роботи і послуги не може перевищувати попередню ціну пропозиції.

Під час визначення переможця процедури закупівлі підручників і посібників, електронних підручників, послуг, пов’язаних із створенням та функціонуванням Національної платформи, забезпеченням експерименту, розробленням, запровадженням та супроводженням дистанційних курсів (далі - виконавець), враховується досвід роботи за відповідним профілем, наявність відповідної кваліфікації, виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, незбиткова діяльність, відсутність простроченої заборгованості, виконання попередніх зобов’язань щодо видання підручників і посібників.

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня укладає з виконавцем договір про закупівлю послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників, придбанням електронних підручників, забезпеченням експерименту, розробленням, запровадженням та супроводженням дистанційних курсів.

Одержувач бюджетних коштів укладає з виконавцем договір про закупівлю послуг, пов’язаних із створенням та функціонуванням Національної платформи.

У договорі про закупівлю визначаються:

можливість коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення бюджетних призначень;

штрафні санкції до виконавця за невиконання або несвоєчасне виконання ним зобов’язань, виготовлення ним комерційних накладів підручників до завершення доставки в повному обсязі до структурних підрозділів освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій;

відповідальність виконавця за порушення вимог до якості підручників і посібників, а також за наявність в них фахових, літературних та коректорських помилок, рекламних матеріалів, у тому числі інформації про іншу продукцію виконавця;

вимога щодо повернення розпорядникові бюджетних коштів нижчого рівня суми попередньої оплати з урахуванням індексу інфляції у разі невидання підручників і посібників у строки, зазначені у договорі;

обов’язковість укладення виконавцем договору про друкування підручників і посібників безпосередньо з поліграфічним підприємством у разі відсутності у нього власного поліграфічного підприємства.

12. Норматив рентабельності всіх етапів виробництва, пов’язаного з виданням та доставкою підручників і посібників, не може перевищувати 5 відсотків.

13. Розподіл бюджетних коштів на організацію та проведення фінальних етапів конкурсів здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів за поданням розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня.

Для проведення фінального етапу конкурсу МОН видається наказ, у якому зазначаються найменування заходу, строки і місце його проведення, а також склад журі, оргкомітет (у разі потреби).

Наказом затверджується кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

14. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, пов’язаних з проведенням конкурсів, може здійснюватися на строк не більше одного місяця у розмірі до 30 відсотків їх вартості.

15. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, пов’язаних з виданням та придбанням підручників і посібників, здійснюється в установленому законодавством порядку.

16. Виконавець у разі отримання попередньої оплати на видання підручників і посібників не пізніше ніж 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає розпорядникові бюджетних коштів нижчого рівня інформацію про фактично виконані обсяги робіт за формою, встановленою таким розпорядником.

17. Придбання підручників і посібників здійснюється у порядку, визначеному законодавством, в осіб, які мають виключні майнові права на використання зазначених підручників і посібників, з передачею власниками виключних майнових прав на використання підручників і посібників МОН.

Придбання електронних підручників і електронних посібників здійснюється у порядку, визначеному законодавством, в осіб, які мають майнові права на використання таких підручників і посібників, з передачею власниками невиключних майнових прав.

Придбання товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням, функціонуванням та підтримкою на належному технічному та актуальному рівні Національної платформи, її інтеграцією до інших інформаційно-телекомунікаційних систем, здійснюється у порядку, визначеному законодавством, з набуттям МОН усіх майнових, у тому числі виключних, прав інтелектуальної власності на прикладне програмне забезпечення Національної платформи та прав власності на її апаратне забезпечення.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов’язані із здійсненням заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку.

18. Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачем бюджетних коштів відповідно до законодавства.

19. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та одержувач бюджетних коштів надсилають МОН щомісяця до 20 числа інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа.

20. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання бюджетної програми, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Порядок в редакції Постанови КМ N 668 від 22.08.2018)

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 2018 р. N 284

Перелік

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 181 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 18, ст. 566).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 231 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 181" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 768).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011 р. N 1163 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 88, ст. 3206).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 76 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 11, ст. 417).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. N 83 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 і від 11 березня 2009 р. N 181" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 11, ст. 414).

6. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 687 "Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 98, ст. 2843).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. N 629 "Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 70, ст. 2310).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 181 і від 14 січня 2015 р. N 6 , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 210 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 26, ст. 1025).

9. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 181 і від 27 серпня 2010 р. N 781 , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. N 351 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 45, ст. 1644).

© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"

rss