Главная Новости

Порядок придбання торгового патенту в Україні

Опубликовано: 22.10.2018

видео Порядок придбання торгового патенту в Україні

ДПС Франківськ. Семінар-практикум.13.03.2013 р.ч-1

Торговий патент – це державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору.


Новий Житловий Кодекс повертає в Україну рабовласницький лад ВІДЕО Інфопорн

Податковий Кодексом України змінено і законодавчий термін “Плата за торговий патент” на «Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності», що підкреслює належність такого збору до місцевих податків і зборів.


Our Miss Brooks: Cow in the Closet / Returns to School / Abolish Football / Bartering

Податковий кодекс у ст. 267 встановлює хто може, і хто не може бути платником збору (тобто придбати торговий патент), а також субєктів, що є пільговиками, порядок придбання торгового патенту, розмір та порядок сплати зборів за торговий патент. Отже, згідно ст. 267.1.1. ПКУ: Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

• заявка на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, – місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення “виїзна торгівля”;

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

• квитанція про оплату , або інший документ який підтверджує оплату (оригінал);

• договір оренди (копія, також потрібно пред’явити оригінал договору);

• копія довідки управління статистики (копія завірена печаткою);

• копія свідоцтва або копія виписки (копія завірена печаткою).

Орган який видає патент: Державна податкова служба за місцем сплати збору.

Офіційний платіж: Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами (далі у цьому пункті – органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Термін отримання патенту: Торговий патент видається у триденний термін з дня подання заявки особисто фізичній особі – підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис.

 

З питань придбання торгового патенту (набуття статусу платника цього збору) звертайтеся:

+38 096 002 01 00, +38 050 431 70 84

© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"

rss