Главная Новости

Таможенная система » Страница 5 » Українські реферати

Опубликовано: 23.10.2018

Теми рефератів

Курсова робота На тему: "Порядокпроходження служби в Митний органах " Вступ Темамоєї курсової роботи - В«Порядок проходження служби в Митний органахВ». Ця темаДосить Цікава и актуальна. Вона тісно пов'язана з харчуванням правового статусуПрацівника митного органу. Намою мнение, я, Як потенційній працівник митного органу, зобов'язаний знаті тарозуміті питання, пов'язані з даною темою Відмічу,Що тема ...


Межигорье (Mezhigore) ДАЧА ЯНУКОВИЧА

ДЕРЖАВНА Митний СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МІТНОЇ СЛУЖБИУКРАЇНИ Кафедра митного таадміністратівного права. Курсова робота з дісціпліні Митне право України на тему: В«Режим робочого часу таЖитлове забезпечення в сістемі соціального ЗАХИСТУ працівніків мітної службиУкраїни В» м. Дніпропетровськ 2008 рік План ...

ВСТУП Митна служба як видпрофесійної діяльності означає безупинне, спадкоємне і компетентнезабезпечення виконання відповідних повноважень особами, які перебувають напосадах в митних органах. Сутність повноважень митнихорганів полягає в їх праві приймати загальнообов'язкові рішення. Владніповноваження митних органів втілюються в компетенції конкретного митногооргану, закріпленої відповідним нормативним правовим ак...

Державнамитна служба України Академіямітної служби України Кафедраадміністратівного та митного права курсоваРОБОТА здісціпліні Митне право натему: Суб'єктипровадження у справах про Порушення Митний правил Дніпропетровськ 2008р. План правовеПорушення Митне правило Вступ 1. Правовий статус у...

юють інженерно-технічні заходь поОблаштування зон митного контролю. Основними обов'язкамиМитний органів є: Г?забезпечення пропускного режиму до зон митногоконтролю; Г?охорона Місця проведення митного контролю з метоюгарантування безопасности службово ОСІБ мітніці, які Його проводять, та громадян,які Його проходять, а кож майна мітніці, громадян та організацій; Г?вжіття заходів по локалізації та нейтралізаціїнегативних проявів у місцях проведення митного контролю в...

Курсова робота з дисципліни: Митне право на тему: Правове регулювання переміщення товарів через митнийкордон РФ фізичними особами для особистого користування Санкт-Петербург 2010 Введення Федеральна митнаслужба приділяє постійну увагу питанням організації митного оформленнята митного контролю товарів, що переміщуються фізичними особами. Митніформальності різні для осіб, які переміщують товари для особи...

Зміст Введення Глава1. Загальноросійські класифікатори: видів економічної діяльності (КВЕД);видів економічної діяльності, продукції і послуг (ОКДП); продукції (ОКП) 1.1Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) 1.2Класифікація видів економічної діяльності, продукції іпослуг (ОКДП) 1.3Загальноросійський класифікатор продукції (ОКП) Глава2. Взаємозв'язок загальноросійс...

Кафедрадержавно-правових дисциплін Реферат Тема:Інститут випуску товарів у митному регулюванні Рецензент оцінка дата підпис рецензента Калінінград,2011 Зміст Введення 1.Підстави длявипуску товарів і порядок випуску товарів 2.Терміни випусківтоварів 3.Випуск товарів доподання митної декларації 4.Випуск товарівпри необхідності дослідження док...

Федеральна митна служба Державна освітня установа вищої професійної освіти "Российская митна академія" Владивостоцький філія Кафедра організації митного контролю та технічних засобів митного контролю РЕФЕРАТ "ІНФОРМАЦІЙНІ МИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" Владивосток 2010-2011 навчальний рік Зміст Введення Глава 1. ЄАІС ФМС Росії ...

КраснодарськийДержавний Університет Культури і Мистецтв Факультетправа та юридичного захисту культури Кафедра державногоі адміністративного права КОНТРОЛЬНАРОБОТА Деякіпитання митного права Виконав: студент 5 курсу групи ПЗВ-Юр-08 Касаткін Ю.О. Краснодар,2011р. Зміст 1. Контрольована поставка товарів що переміщуються чере...

Замовити реферат

© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"

rss