Главная Новости

Таможенная система » Страница 3 » Українські реферати

Опубликовано: 23.10.2018

Теми рефератів

ЗМІСТ ВСТУП 1.Декларуваннятоварів 1.1 Структура митної декларації 1.2 Види митних декларацій 1.3 Особливості митного декларування товарів 1.4 Реєстрація митної декларації 1.5 Перелік необхідних документів при митномудекларуванні товарів 2. Тимчасовийввезення 2.1 Умови розміщення товарів під митний режимтимчасове ввезення. 2.2 Строки тимчасового ввезення товарів 2.3 Порядок спл...


Межигорье (Mezhigore) ДАЧА ЯНУКОВИЧА

Державна освітня установа вищої професійної освіти В«Российская митна академіяВ» Санкт-Петербурзький імені В.Б. Бобкова філія Російської митної академії Кафедра економічної теорії Курсова робота з дисципліни В«Митний менеджментВ» на тему В«Особливостіорганізації консультування в митній справі Росії В» Санкт-Петербург 2010 ЗМІСТ Введення 1.Консульт...

Московський гуманітарно-економічнийінститут Кіровський філія Юридичний факультет Курсова робота з дисципліни: Організація валютного контролю врізних митних режимах Тема: Особливості митного оформлення товарівв економічних митних режимах Виконала: студентка 5 курсу заочного відділення Березина Юлія Юріївна Перевірила: Огородова Ю.А. Кіров, 2010...

Курсоваробота з дисципліни В«Організація митного контролю товарів і транспортнихзасобів В» на тему: В«Переміщення товарів уміжнародних поштових відправленнях, що пересилаються в Російську Федерацію В» Санкт-Петербург 2010 Введення Поштовазв'язок відіграє найважливішу роль для економічного та соціального прогресусуспільства. Діяльність організацій...

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Філія Федерального державного освітньогоустанови вищої професійної освіти В«Московський державний університет культури імистецтв В»у місті Норильську Курсова робота з дисципліни митне право Повноваження посадових осіб у митномуменеджменті Студентки III курсу Хасанова Дар'їОлегівни Норильськ, 2011 ...

бликовать відомості про склади тимчасового зберігання, що належатьмитним органам. На установа складу тимчасовогозберігання потрібна наявність спеціальної ліцензії, що видається митними органами,за винятком випадків, коли такі склади засновуються самими митними органами. Особа, поміщають товар насклад тимчасового зберігання, укладає з митним органом договір. Причому не допускаєтьсявідмова митного органу від укладення договору за наявності можливості для здійсненнязберігання товарі...

Федеральнеагентство з освіти Державнеосвітня установа вищогопрофесійної освіти В«Тульськийдержавний університет В» Кафедра УППК ЗВІТ Про проходження навчальної практики Для студентів очної форми навчання спеціальності 080115 В«Митна справаВ» Місце проходження практики: Тульський митний термінал Виконав: ст. СалаховоїД. В. гр 730483 Перевірив: доц. каф. УППКПоля...

Митно-тарифнерегулювання зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації митниймито вартість тарифний Зміст Введення 1. Методологія визначення митнихмит 1.1 Види митних мит і їхфункції 1.2 Платники мита 1.3 Порядок сплати мита 2. Справляння митних платежів,контроль митної вартості та тарифне регулювання зовнішньоторговельн...

Зміст Введення 1.Митне оформлення товарів 1.1Спрощені процедури митного оформлення товарів 1.2Розрахунок митних платежів 1.3Митна вартість 2.Ввізне мито 2.1Митний збір за митне оформлення 2.2Облік митних зборів і зборів для цілей оподаткування 3. Експертизакількості і якості товарів 3.1 Нормативно-правовабаза в галузі ідентифікації 3.2 Процедура проведенняекспертизи т...

Зміст Зміст 1. Порядок обчислення митнихплатежів 2. Критерії, пропоновані до банків таіншим організаціям для прийняття рішення про включення їх до реєстру ГТК Росії вяк гарантів 3. Сутність методу визначення МС поціною угоди із ввезених товарів Список використаних джерел 1. Порядок обчислення митних платежів митний платіжввезений товар Однією зі складових дохідної частинифедерального бюджету є ...

Замовити реферат

© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"

rss