Єдиний електронний державний реєстр податкових накладних

Опубликовано: 25.10.2018

Єдиний електронний державний реєстр податкових накладних (ЄРПН) – створена ДФС база даних в Системі електронного адміністрування (СЕА) ПДВ. Складання та реєстрація податкових накладних і розрахунків коригування – відповідальна ділянка сучасної бухгалтерії. У цій консультації про особливості функціонування ЄРПН та СЕА.

 Зміст статті:

Порядок ведення ЄРПН

В загальних рисах порядок реєстрації податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування (РК) в ЄРПН визначений у Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, який затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. (далі – Порядок № 1246 ).

Платник податку має можливість через свій електронний кабінет переглядати в режимі реального часу дані ЄРПН щодо складених ним та його контрагентами ПН/РК.

Розглянемо детальніше такі аспекти, як режим роботи, реєстраційний ліміт та контроль з боку ДФС.

Податківці знову змінили алгоритм заповнення розрахунків коригування на зміну кількості і ціни товарів/послуг.  Ознайомтеся з новими вимогами, за якими їх потрібно складати, і потренуйтеся на прикладах .

Режим роботи ЄРПН

Згаданий уже Порядок № 1246 визначає, що операційний день роботи ЄРПН має такі особливості:

Єдиний державний реєстр податкових накладних  працює лише в робочі дні. Винятком є 15 число або останній день місяця, які припадають на вихідний, святковий або неробочий день – тоді реєстр працює; електронний реєстр податкових накладних працює з  800 до 2000.

Ввійти до ЄРПН можна через електронний кабінет платника податку . Вікно дозволяє побачити видані та отримання ПН/РК.

Що перевіряє ДФС

Єдиний державний реєстр податкових накладних  дає змогу ДФС здійснювати контроль за:

Через електронний реєстр податкових накладних ДФС надсилає платникам податку квитанції в електронній формі платнику податку протягом операційного дня.

У разі складання розрахунку коригувань враховуйте термін та строки, а також скористайтеся шпаргалкою прикладів їх заповнення у конкретних ситуаціях.

Інформаційні системи для роботи з ЄРПН

Платники податків здійснюють реєстрацію ПН/РК в ЄРПН за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, наприклад, “M.E.Doc”, “Бухгалтерія онлайн” від Приватбанку, Арт-звіт плюс, iFin, Соната.   

Реєстраційний ліміт

Реєстраційний ліміт – це обмеження щодо можливої суми реєстрації ПН/РК у ЄРПН. Формула розрахунку цього ліміту наведено в п. 2001.3 ПКУ . Ліміт реєстрації (∑Накл) розраховується наступним чином:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПорРах + ∑Овердрафт –∑НаклВид – ∑Відшкодув –  ∑Перевищ

Усі зазначені показники розраховуються починаючи з 01.07.2015 р. ( п. 2001.3 ПКУ ).

Дізнатися про значення показників вищенаведеної формули можна шляхом запиту в ЄРПН за формою F/J1301206 – буде надісланий витяг про стан формули.

Зауважте! Порядковий номер податкової накладної є одним з обов’язкових реквізитів. Тому, якщо раптом у нумерації ПН пропустили декілька номерів, зважайте на те, чи є це порушенням.

Порядок формування показників реєстраційного ліміту

Показники згаданої формули формуються наступним чином ( скачати таблицю >>> ):

Показник

Порядок формування

∑НаклОтр

Це загальна сума ПДВ , яка була вказана в зареєстрованих ПН, що були отриманні платником податку та РК.

Операціями, які збільшують ліміт реєстрації є:

отримання вхідних ПН – на дату реєстрації таких ПН в ЄРПН; отримання РК, що збільшують суму податкового кредиту – на дату реєстрації.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

отримання РК, що зменшує суму податкового кредиту – на дату її реєстрації в ЄРПН.

∑Митн

Це загальна сума ПДВ, яка була сплачена платником податку під час митного оформлення товарів, які були ввезені на митну територію України. Даний показник формується на основі митних декларацій (додаткових, а не тимчасових) з урахуванням листів коригувань до митних декларацій. У митних деклараціях мають бути попередньо зазначені коди ЄДРПОУ платника податку.

Операції, які збільшують ліміт реєстрації:

оплата ПДВ на митниці під час митного оформлення товару згідно з митною декларацією – на дату сплати ПДВ; доплата ПДВ на митниці, яка здійснюється на підставі листа коригування до митної декларації (або на підставі додаткової декларації)  – на дату реєстрації.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

оформлення листа коригування до митної декларації, за яким митна вартість товару зменшується – на дату повернення з бюджету переплаченої суми ПДВ.

∑ПорРах

Це сума коштів, яка була перерахована платником податку з його поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА. Також сюди належить сума коштів, яка отримана з Казначейства на рахунок в СЕА в разі погашення різниці в тарифах згідно з п. 2001.3 ПКУ (стосується підприємств, які виробляють, транспортують або постачають послуги з постачання теплової енергії, опалення та постачання гарячої води).

Операції, що збільшують ліміт реєстрації:

перерахування кошті з поточного рахунка, а також з рахунків платника в Казначействі у разі проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах – ∑Накл збільшується на дату зарахування коштів; з поточного рахунка на електронний рахунок в СЕА – збільшує ∑Накл на дату зарахування коштів.

Операції, що зменшують ліміт реєстрації:

повернення коштів з рахунка в СЕА на поточний рахунок платника ПДВ –  зменшує ∑Накл на дату такого повернення; перерахування коштів з електронного рахунка в СЕА в рахунок сплати суми податкового боргу. 

Не впливають на ∑ПопРах та відповідно ліміт реєстрації:

перерахування коштів з рахунка в СЕА у рахунок сплати податкових зобов’язань за декларацією; зарахування коштів з бюджету на рахунок в СЕА у сумі надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, які повернуті платнику податку згідно п. 43.4 ПКУ .

∑Овердрафт

Це сума середньомісячного розміру ПДВ, яка була задекларована в останні 12 звітних місяців до сплати до бюджету і погашеного (або розстроченого чи простроченого). Перераховується ДФС щоквартально протягом 6 робочих днів кварталу, що настає за обліковим.

Операції, які збільшують ліміт реєстрації:

якщо за результатами перерахунку виходить додатне значення овердрафту – на дату проведення розрахунку ДФС.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

якщо за результатами перерахунку виходить від’ємне значення овердрафту – на дату проведення розрахунку ДФС.

∑НаклВид

Це сума ПДВ, яка була включена до ПН та РК, які видавалися платником податку та були зареєстровані в ЄРПН.

Операції, які збільшують ліміт реєстрації:

РК за якими сума податкових зобов’язань зменшується – на дату реєстрації РК в ЄРПН.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

реєстрація ПН в ЄРПН – на дату їх реєстрації; РК, згідно яких сума податкових зобов’язань збільшується – на дату реєстрації РК в ЄРПН.

∑Відшкодув

Це суми ПДВ, які заявлені платником ПДВ до бюджетного відшкодування . Показник формують дані декларації та уточнюючих розрахунків та може коригуватися за результатами перевірок органів ДФС.

Операції, які збільшують ліміт реєстрації:

зменшення суми бюджетного відшкодування на підставі поданого уточнюючого розрахунку щодо декларації, у якій заявлялася більша сума відшкодування – на дату його подачі.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

збільшення суми бюджетного відшкодування за даними уточнюючого розрахунку, який подано до декларації, у якій раніше заявлялася менша сума відшкодування – на дату його подачі – на дату подачі декларації; від’ємне значення до бюджетного відшкодування  в декларації, що стосується не тільки перерахування коштів на поточний рахунок платника податку, але й також погашення податкових зобов’язань за податками, що сплачуються до бюджету.

∑Перевищ

Це сума, що визначається як додатна різниця між:

сумою податкових зобов’язань за операціями постачання товарів, послуг (у т.ч. послуг від нерезидента на митній території України), які були задекларовані  в поданих ДФС деклараціях, починаючи з липня 2015 р. (ряд. 09 декларації); сумою ПДВ, яка була зазначена в ПН та РК, оформлених за такими постачаннями з такий період.

Операції, які збільшують ∑Перевищ та зменшують ліміт реєстрації:

перевищення суми показника у ряд. 9 декларації над сумою зареєстрованих ПН та РК у ЄРПН за кожний звітний період – на дату подачі декларації; подача уточнюючого розрахунку, що збільшує суму податкових зобов’язань за незареєстрованими ПН – показник збільшується на дату подачі розрахунку.

Операції, які зменшують ∑Перевищ та не впливають на ліміт реєстрації:

реєстрація ПН/РК у ЄРПН (але при цьому збільшується ∑НаклВид, як результат ліміт реєстрації не змінюється).

Операції, які зменшують ∑Перевищ та збільшують ліміт реєстрації:

подача уточнюючого розрахунку, що зменшує суму податкових зобов’язань, якщо таке зменшення здійснювалося за рахунок ПН, які не були зареєстровані в ЄРПН, але були відображені в декларації.

Реєстрація, коли є ∑Перевищ (другий ліміт реєстрації)

Платник податку може за наявності показника ∑Перевищ зареєструвати ПН/РК у разі недостатності загального реєстраційного ліміту у межах суми, яка обчислюється за формулою ( п. 2001. 9 ПКУ ):

∑Перевищ – сума задекларованих податкових зобов’язань (сплачених і несплачених) з 01.07.2015 р. + ∑ПопРах

Після реєстрації ПН/РК відбудеться перерахунок показника ∑Перевищ за звітний період. За результатами такого перерахунку ∑Перевищ зменшується на суму ПДВ, що була зазначена в зареєстрованій ПН/РК, а також на цю суму збільшується показник ∑НаклВид.

Цей показник може спричинити появу такого явища як “override” в певних ситуаціях.

Явище “override” при  реєстрації

Причини появи override та можливі шляхи вирішення:

Причина

Вирішення

РК була зареєстрована до помилково складеної ПН, яка не була відображена в декларації, наприклад, РК та ПН реєструються в різних звітних періодах;

Зареєструвати РК на анулювання помилкової ПН

ПН ще не пройшли реєстрацію, але декларація за звітний період уже подана.

Перед подачею декларації треба дочекатися квитанцій про реєстрацію ПН. Якщо це сталося:

подати декларації “Нова звітна” зі зменшеною сумою показника ряд. 9 (відбудеться перерахунок ∑Перевищ); подати ще одну декларацію “Нова звітна” уже з правильним значенням по ряд. 9.

Існують незареєстровані ПН за попередні звітні періоди, але їх показники були відображені у деклараціях.

Зареєструвати ПН  зі сплатою штрафу.

ТОП-публікації Expertus:Головбух

© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"

rss