Comarch ERP Optima Desktop Manager

 1. Comarch ERP Optima Desktop Manager Рабочий стол менеджера - это инструмент для каждого владельца...
 2. Настільний робочий стіл Comarch ERP Optima Manager

Comarch ERP Optima Desktop Manager

Рабочий стол менеджера - это инструмент для каждого владельца или менеджера компании из любой точки мира, чтобы получить доступ к данным о вашей компании (финансовых, людских, коммерческих) через интернет-браузер.

  После входа в Менеджер Menager у нас есть доступ к чтобы:
 • анализ складских ресурсов,
 • Анализ выручки и затрат по подрядчикам и товарам,
 • ABC анализы, XYZ и т. Д.
 • отчеты об оплате,
 • отчеты кредиторов и dunikw,
 • возрастная структура дебиторской задолженности и обязательств,
 • отчеты о персонале / пакете,
 • отчеты, связанные с регистрами НДС,
 • бухгалтерские отчеты, например, набор книг, книги, записи KPiR, текущий баланс, записи в записи ricata,
 • основные данные, такие как записи сотрудников или подрядчиков,
 • статистика по количеству документов, введенных в систему,
 • функция определения доступа к анализам и улучшения для пользователей (только администратор),
 • возможность экспорта выбранных данных в электронную таблицу,
  Используя модуль Menager Desktop, вы получаете:
 • доступ к данным компании 24 часа в сутки из любой точки мира с помощью интернет-браузера,
 • возможность просмотра отчетов, необходимых для правильного управления компаниями.


Настільний робочий стіл Comarch ERP Optima Manager


Меніджер робочого столу - це інструмент, завдяки якому власник компанії або управлінський персонал може отримати доступ до даних про свою компанію (фінансову, кадрову, комерційну) з будь-якого місця світу через Інтернет-браузер.

  Після входу в робочий стіл менеджера ми маємо доступ, серед інших щоб:
 • аналіз запасів,
 • аналіз доходів і витрат підрядниками та товарами,
 • ABC, XYZ аналізи тощо.
 • Звіти про оплату
 • кредитні та дунічні звіти,
 • вікова структура дебіторської заборгованості та зобов'язань,
 • Звіти HR / HR,
 • звіти, що стосуються реєстрів ПДВ,
 • звіти про книги, наприклад, набори книг, записи книг, записи KPiR, поточний баланс, записи в одноразовому реєстрі,
 • дані словника, такі як файли працівника та підрядника,
 • статистичні дані щодо кількості документів, внесених до системи,
 • функція визначення доступу до аналізу та вдосконалення для користувачів (лише адміністратор),
 • варіанти експорту вибраних даних до електронної таблиці,
  За допомогою модуля Desktop Manager ви отримуєте:
 • доступ до даних компанії 24 години на добу з будь-якої точки світу за допомогою веб-браузера,
 • можливість перегляду звітів, необхідних для правильного управління компаніями.


Настільний робочий стіл Comarch ERP Optima Manager


Меніджер робочого столу - це інструмент, завдяки якому власник компанії або управлінський персонал може отримати доступ до даних про свою компанію (фінансову, кадрову, комерційну) з будь-якого місця світу через Інтернет-браузер.

  Після входу в робочий стіл менеджера ми маємо доступ, серед інших щоб:
 • аналіз запасів,
 • аналіз доходів і витрат підрядниками та товарами,
 • ABC, XYZ аналізи тощо.
 • Звіти про оплату
 • кредитні та дунічні звіти,
 • вікова структура дебіторської заборгованості та зобов'язань,
 • Звіти HR / HR,
 • звіти, що стосуються реєстрів ПДВ,
 • звіти про книги, наприклад, набори книг, записи книг, записи KPiR, поточний баланс, записи в одноразовому реєстрі,
 • дані словника, такі як файли працівника та підрядника,
 • статистичні дані щодо кількості документів, внесених до системи,
 • функція визначення доступу до аналізу та вдосконалення для користувачів (лише адміністратор),
 • варіанти експорту вибраних даних до електронної таблиці,
  За допомогою модуля Desktop Manager ви отримуєте:
 • доступ до даних компанії 24 години на добу з будь-якої точки світу за допомогою веб-браузера,
 • можливість перегляду звітів, необхідних для правильного управління компаніями.


© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"